واژگونی و انحراف از جاده تریلر حامل فرآورده های نفتی + عکس واژگونی و انحراف از جاده تریلر حامل بار فرآورده های نفتی ( مواد اولیه سوخت ) در دو راهی نوخندان محور درگز – قوچان ، در پی این حادثه راننده از ناحیه سر دچار شکستگی جزئی گردید که توسط عوامل اورژانس به مرکز […]

اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :

واژگونی و انحراف از جاده تریلر حامل فرآورده های نفتی + عکس

واژگونی و انحراف از جاده تریلر حامل بار فرآورده های نفتی ( مواد اولیه سوخت ) در دو راهی نوخندان محور درگز – قوچان ، در پی این حادثه راننده از ناحیه سر دچار شکستگی جزئی گردید که توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شده است

انتهای پیام /

پسندیدم(۱۵)نپسندیدم(۱)
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
اشتراک گذاری از درگز آنلاین :
لینک کوتاه: http://dargazonline.ir/NXiJN