اتحادیه اروپا Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
مقام ارشد اتحادیه اروپا : طرفین از هفته پیش به هدف نزدیکترند ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
پالس مثبت از مذاکرات وین :

مقام ارشد اتحادیه اروپا : طرفین از هفته پیش به هدف نزدیکترند

درگز پرس : یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت مطمئنا طرفین از «هفته پیش به هدف نزدیکترند» اما او نمی‌ تواند بگوید چقدر زمان لازم است تا به نتیجه برسند.