فرمانداری درگز Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
حضور مهندس علیخواه معاونت شهرک های صنعتی شرق کشور در جلسه شورای اداری شهرستان درگز ۱۴ مهر ۱۳۹۸
با پیگیری مجمع جوانان درگز :

حضور مهندس علیخواه معاونت شهرک های صنعتی شرق کشور در جلسه شورای اداری شهرستان درگز

با پیگیری مهندس کاهویی ؛ ریاست مجمع جوانان درگز مهندس علیخواه معاونت شهرک های صنعتی شرق کشور در جلسه شورای اداری شهرستان درگز حضور یافت و در حاشیه این جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات هفته آتی انجام شد.