کرونا Archives | درگز پرس| پایگاه خبری تحلیلی - اخبار شهرستان درگز
شروع عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر عمومی سطح شهر جهت پیشگیری از آلودگی کرونا ویروس در درگز ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
همزمان با شیوع کرونا ویروس :

شروع عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر عمومی سطح شهر جهت پیشگیری از آلودگی کرونا ویروس در درگز

درگز پرس : شروع عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر عمومی سطح شهر جهت پیشگیری از آلودگی کرونا ویروس در درگز با همکاری شهرداری ، شبکه بهداشت و اداره جهاد کشاورزی شهرستان